Sisustusliike Pänikkä ja Piironki | Tietosuojaseloste

Henkilötietosi ovat meillä kullan arvoisia! Siksipä laadimmekin vastaavanlaisen tietosuojaselosteen.

1 REKISTERINPITÄJÄ
Osto- ja myyntiliike Pänikkä ja piironki, Y-tunnus 2508570-9, Vaalantie 25, 91700 Vaala.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Terhi Kolehmainen, info@panikkajapiironki.fi, puh. 0405117392.

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Osto- ja myyntiliike Pänikän ja piirongin asiakkaan- ja omistajan välinen asiakassuhde.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

-Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta

-Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi, sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Osto- ja myyntiliike Pänikän ja piirongin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset

-Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen, käsittely ja analysointi

4 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

-Nimi, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä muut tarpeelliset yhteystiedot (esim. asumistiedot, talouden koko)

-Palvelujen käyttö- ja ostotiedot, sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa.

-Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot

-Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Google Chrome, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle, sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle

-Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja

5 YHTEYDENOTOT
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Osto- ja myyntiliike Pänikän ja piirongin myymälässä osoitteessa www.panikkajapiironki.fi tai postitse osoitteeseen: Osto-ja myyntiliike Pänikkä ja piironki, Vaalantie 25, 91700 Vaala. Osto-ja myyntiliike Pänikkä ja piironki voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti, ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot